Regulamin zakupu towarów na indywidualne zamówienie w Sklepie Country living Ilona Gierak

§ 1. Wstęp

1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez Country living Ilona Gierak, Joanka 4, 63-604 Baranów.

2. Indywidualnym zamówieniom podlegają towary produkowane na

specjalne zamówienie Klienta: stoły, komody, szafy inne niż wystawione do sprzedaży na stronie Sklepu.

3. Zamówienie składane jest telefonicznie lub mailowo.

4. Towary objęte Zamówieniem nie podlegają zwrotowi.

5. Nie ma możliwości zmiany lub anulowania Zamówienia.

6. Przy realizacji Zamówienia Sklep współpracuje z przedsiębiorcami i podwykonawcami

wykonującymi usługi niezbędne do realizacji projektu.

§ 2. Termin realizacji

1. Data realizacji Zamówienia ustalana jest każdorazowo w Zamówieniu i wynosi od 1 do 8 tygodni od momentu jego złożenia. W tym terminie Zamówienie będzie dostarczone do Klienta lub będzie gotowe do odbioru z siedziby Sklepu.

2. Zamówienie może być zrealizowane wcześniej, o czym powiadomi Klienta pracownik Sklepu.

§ 3. Zadatek i dopłata

1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji do producenta po wpłacie przez Klienta zadatku w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego1.

2. Wpłata należności za Zamówienie odbywa się 2 etapowo:

a) Wpłata zadatku w wysokości 30% wartości towarów z Zamówienia.

b) Dopłata różnicy do pełnej ceny towaru z Zamówienia – w terminie ustalonym wcześniej z Klientem.

3. Dopłata do Zamówienia:

a) Powinna być dokonana nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Klienta

informacji o gotowości Zamówienia do dostarczenia Klientowi.

b) W przypadku, gdy Klient wybrał osobisty odbiór Zamówienia płatność może być dokonana przy odbiorze. Odbiór powinien być dokonany nie później niż 5 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o gotowości Zamówienia do odbioru.